O nás

Firma Adam Vox oficiálne vznikla na jar roku 2004 na základe viacročných skúseností s výrobou pasívnych reproduktorových sústav. Cieľom bolo vyrobiť sústavy, ktoré by dokázali poslucháčovi sprostredkovať zvuk približujúci sa realite, čo sa stalo absolútnou prioritou pri ich vývoji. Reproduktorové sústavy Adam Vox sú kompletne vyrábané na Slovensku. Aké produkty a materiál používame pri ich výrobe sa dočítate v rubrike "AKO PRACUJEME". Firma Adam Vox sa v septembri roku 2012 pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Filozofia

V roku 1995 sme vyvinuli design ozvučnice, ktorý sa dodnes používa ako základný pri návrhu nových typov reproduktorových sústav. Vývoj bol zameraný predovšetkým na vyrobenie tuhej ozvučnice, čo sa nám aj podarilo. Výsledným efektom sa stali reproduktorové sústavy, ktorých hlavnými atribútmi sú imunita ozvučnice voči vlastným rezonanciám a zvukový prejav bez cudzorodého zafarbenia.

Štandard kvality

Spoločnosť Adam Vox, s.r.o. vyrába všetky svoje produkty len v jednej kvalitatívnej triede. Preto každý produkt vyrobený pod značkou Adam Vox nesie kvalitatívne označenie s údajom: „Štandardná kvalita Class AA“. Každý výrobok je dôkladne prekontrolovaný a po splnení všetkých kritérií je označený pečiatkou s takto uvedeným údajom. Pod pečiatkou sa nachádza autentický podpis...

Dôveryhodnosť

Prešli sme hodnotením firiem, ktoré sa vykonáva z hľadiska ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a ďalších parametrov. Výsledkom hodnotenia firiem je pridelenie Certifikátu za roky 2014, 2015, 2016 a 2020,. V roku 2016 sme boli ocenení medzinárodným Certifikátom najvyššej dôveryhodnosti AAA. Certifikáty solventnosti dosahuje 7,8% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

V roku 1995 sme vyvinuli design ozvučnice, ktorý sa dodnes používa ako základný pri návrhu nových typov reproduktorových sústav. Vývoj bol zameraný predovšetkým na vyrobenie tuhej ozvučnice, čo sa nám aj podarilo. Výsledným efektom sa stali reproduktorové sústavy, ktorých hlavnými atribútmi sú imunita ozvučnice voči vlastným rezonanciám a zvukový prejav bez cudzorodého zafarbenia.

Reproduktorové sústavy máme rozdelené do troch kvalitatívnych tried (Referenčná, High End a Hi Fi), ktoré sa vzájomne od seba líšia prakticky len vonkajším dizajnom. Spoločným znakom všetkých troch tried je, že ozvučnice sú vyrábané v kombinácii dvoch rôznych materiálov - prírodné drevo a MDF. Kabinet (korpus) vyrobený z MDF je vzájomne spájaný zámkovým spojom, čo zaručuje absolútne pevný spoj. Predná stena ozvučníc je vyrobená z čistého masívu. Referenčná trieda má na korpuse nalepený masív, v triedach High End a HiFi je na korpuse nalepená prírodná dyha. Vytvarovaním ozvučnice a dôkladným zaoblením všetkých hrán sme dosiahli, že vyžarovaný zvukový signál je minimálne znehodnocovaný odrazmi. Umiestnením meničov „cievka nad cievkou“ nevzniká zásadný problém s fázovaním. Nie je to však len vonkajší design, je to aj technológia skrytá vo vnútri ozvučnice. Súbor otvorených komôr, ktorému sme prepožičali pracovný názov „Chamber Sound Waves Absorption - CSWA“, má vrátane nepravidelných tvarov sústavy za úlohu doslova zrušit stojaté vlnenie vo vnútri ozvučnice. Uvedené komory vyrobené z materiálu MDF v neposlednom rade napomáhajú celkovej tuhosti a redukcii rezonancií ozvučnice. Všetky vnútorné (plné) steny ozvučnice sú navyše „posilnené“ bituménovými plátmi. Otvory v komorách sú dôkladne zaoblené.

Do takto vyrobených ozvučníc implantujeme len vysokokvalitné produkty ako sú napr. reproduktory Morel®, pasívne súčiastky Mundorf®, konektory WBT, AEC® a iné, tlmiaci materiál TWARON® „Angel Hair“, atď.

Väčšina prác je vykonávaná ručne, čím sa stáva každý kus originálom. Výroba je časovo náročná a značne zložitá, čo vyžaduje odborne zdatných pracovníkov – modelárov. Z tohto dôvodu vyrábame reproduktorové sústavy výlučne zákazkovým spôsobom.

Prezentačným sloganom „SOUND AS IT’S MEANT TO BE“ si želáme, aby sa stal pre budúceho majiteľa reproduktorových sústav Adam Vox skutočnosťou, čím sa naplní krédo našej spoločnosti.

Spoločnosť Adam Vox, s.r.o. vyrába všetky svoje produkty len v jednej kvalitatívnej triede. Preto každý produkt vyrobený pod značkou Adam Vox nesie kvalitatívne označenie s údajom: „Štandardná kvalita Class AA“. Každý výrobok je dôkladne prekontrolovaný a po splnení všetkých kritérií je označený pečiatkou s takto uvedeným údajom. Pod pečiatkou sa nachádza autentický podpis majiteľa spoločnosti Adam Vox, s.r.o., bez ktorého nie je možné výrobok ďalej expedovať.

Pri výrobe našich produktov používame vysokokvalitné komponenty a materiál, čo považujeme za náš štandard. Súčasne musí byť zabezpečený rovnako kvalitne aj celý výrobný proces. Pre ozrejmenie prikladáme nasledovný popis:

Masív, prírodná dyha, korpus

Materiál na výrobu je vyberaný v I. akostnej triede. Dôraz pri výbere masívu kladieme hlavne na správnu vlhkosť, ktorá má byť 8% s toleranciou ±2% . Ďalej dbáme na to, aby prírezy boli z jedného kmeňa. Nemenej dôležitá je aj kresba ako na masíve, tak aj na dyhe, jednotlivé listy dyhy musia byť z jedného kmeňa. Zdravé hrčky sú povolené.
Prírodná dyha a masív sú živý materiál. Aby si aj hotové výrobky zachovali v interiérových (domácich) priestoroch svoje pôvodné vlastnosti musia sa dodržať určité podmienky, ktorými sú hlavne relatívna vzdušná vlhkosť 45 – 55% pri teplote 18 - 22°C.
Plastové fólie s imitáciou akéhokoľvek dreva a arodyhy nikdy nepoužívame.
Dyhovanie korpusov je vykonávané vo vákuovom lise s použitím kvalitného disperzného PVAC lepidla, čo je zárukou pevného spoja po celej ploche ozvučnice. Pri lisovaní sa kladie veľký dôraz na ukladanie dyhy na korpusy a to tak, aby bol zabezpečený zrkadlový efekt. Samozrejmosťou je napojenie vlákien pri prechode z vrchnej steny ozvučnice na zadnú. To isté platí aj pri stojanoch a súčasne aby bola vytvorená spolu s ozvučnicami vzájomná vizuálna symbióza. Tuhosť korpusu je zabezpečená spájaním materiálu na zámok v 45° rohovom spoji a systémom spevňujúcich priečok, vytvárajúcich vzájomne prepojené komory (systém CSWA). Doba na zrenie, resp. schnutie lepidla pri spájaní jednotlivých stien korpusu je najmenej desať hodín. Predná stena (doska), ktorá je vyrobená z masívu, sa pred ďalším opracovaním necháva zrieť najmenej dva týždne.
Konečnú povrchovú úpravu vykonávame tvrdými olejovými voskami na prírodnej báze. Povrchová úprava olejovými voskami vytvára prirodzenejší, resp. reálnejší vzhľad prírodnej dyhy a masívu oproti iným typom povrchových úprav. Uvedené olejové vosky sú navyše šetrné k životnému prostrediu a zodpovedajú veľmi prísnym európskym normám. Prípadné vizuálne odchýlky vzniknuté počas prevádzky sa riešia ošetrením bežne dostupnou voskovou údržbou. Ak sa v priebehu prevádzky vyskytnú väčšie vizuálne odchýlky (napr. rôznym mechanickým poškodením povrchu) je možné vykonať nový olejovo-voskový náter, čo je veľkou výhodou oproti povrchovej úprave vykonávanej napr. lakmi.

Reproduktory, filtračné jednotky, prípojné terminály

Dlhodobo používame reproduktory od spoločnosti Morel Ltd., ktoré sa vyznačujú kvalitnou konštrukciou a veľmi dobrým zvukovým podaním. Sú to všetko hand made produkty. Spoločnosť Morel Ltd. ponúka reproduktory v oboch triedach – HiFi; High End.
Filtračné jednotky osádzame štandardne pasívnymi súčiastkami od spoločnosti Mundorf EB GmbH. Výhodou ponuky týchto pasívnych prvkov je ich kvalitatívne rozloženie, čo využívame pri osádzaní filtrov pre jednotlivé triedy reproduktorových sústav (Hi Fi; High End). Dosky plošných spojov (DPS) s medenou fóliou nepoužívame, súčiastky spájkujeme vzájomne medzi sebou, čo prináša pre zvuk, praxou overený, kvalitatívny posun k lepšiemu.
Na pripojenie používame reproduktorové terminály od spoločnosti AEC connectors Co, Ltd., ktoré vyhovujú všetkým kvalitatívnym normám.

Zahorovanie a meranie

Všetky reproduktorové sústavy sú po finálnom ukončení výroby niekoľko hodín zahorované systémom Burn-in. Po ukončení zahorovania sú ešte kontrolne zmerané (frekvenčná odozva a impedancia). Reproduktorové sústavy dosiahnu svoju štandardnú zvukovú kvalitu po zahorovaní systémom Burn-in približne po odohratí 300 – 500 hodín. Zahorovanie je možné aj klasickou cestou, počúvaním rôzneho hudobného signálu, časovo je to však náročnejšie.

Záverečné resumé

Výrobe reproduktorových sústav je venovaná veľká pozornosť, preto každý vyrobený pár je svojim spôsobom jedinečný. Z tohto dôvodu je termín výroby od jej počiatku až po odovzdanie finálneho výrobku do rúk zákazníka dlhší, líši sa v závislosti od typu produktu. Výsledkom je však maximálna spokojnosť majiteľov nových reproduktorových sústav, čo je pre nás veľkým povzbudením pre ďalšiu výrobu a samozrejme aj vývoj nových produktov.

Spoločnosť Adam Vox, s.r.o. prešla hodnotením firiem, ktoré sa vykonáva z hľadiska ich ekonomických výsledkov, z hľadiska pozície na trhu a to ako na území krajiny, tak v zohľadnení pozície na trhu v rámci regiónu a ďalších parametrov (firma nemá žiadne registrované dlhy, nie je v insolventnom riadení, konkurze alebo likvidácii, firma nemá záväzky viac ako 30 dní po lehote splatnosti, priaznivé scoringové hodnotenie, pravidelné publikovanie finančných výsledkov v Zbierke listín). Výsledkom hodnotenia firiem je pridelenie Certifikátu. Firmy s najlepšími výsledkami sú ocenené Certifikátmi solventnosti a zaradené do Registra solventných firiem. Certifikáty solventnosti dosahuje 7,8% firiem pôsobiacich na území Slovenskej republiky.

Aby firma mohla byť certifikovaná, musia byť splnené základné podmienky na samotnú certifikáciu. Spoločnosť Adam Vox, s.r.o. na základe splnenia vstupných podmienok prešla hodnotením s výsledným pridelením Certifikátu solventnosti za roky 2014, 2015, 2016 a 2020. V roku 2016 sme boli ocenení medzinárodným Certifikátom najvyššej dôveryhodnosti AAA.

Získaný Certifikát radí našu spoločnosť medzi stabilné, seriózne a spoľahlivé spoločnosti, ktoré si plnia záväzky a povinnosti voči štátu. Súčasne je to potvrdením pozície na trhu, dôveryhodnosti, stability a serióznosti. Je to pre nás silný marketingový nástroj na zvýšenie komunikácie s obchodnými partnermi, investormi, zákazníkmi, konkurenciou... Vysokým ratingom naša spoločnosť potvrdzuje svoju výnimočnosť, získava vyššiu dôveryhodnosť v očiach svojich obchodných partnerov, investorov, zákazníkov... Firmy potrebujú mať istotu, že idú do spolupráce so spoločnosťou, ktorá si plní svoje záväzky.

Certifikát solventnosti bol udelený spoločnosťou BISNODE SLOVENSKO, s.r.o., so sídlom Račianska 153, Bratislava – www.bisnode.sk

Súčasne je však nutné poznamenať, že sa to netýka len tejto oblasti. Produkty Adam Vox sú po výrobnej a technickej stránke vysoko cenené ako zákazníkmi, tak aj odbornou verejnosťou.